Projekt
Utvecklingsprojekt - 55696

Museilotsen – skärgårdsmuseer i samarbete

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

31.07.2018 - 01.02.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Museilotsen - skärgårdsmuseer i samarbete KulturÖsterbotten vill samla de föreningsbaserade museer som har en tydlig uppgift som havs-, skärgårds-, fiske- och båtmuseum för att genom projektverksamhet stöda deras utvecklingsarbete och samarbete. Projektets övergripande målsättning är att utveckla samarbetet mellan de skärgårdsrelaterade föreningsupprätthållna museerna i Österbotten. Samarbetet syftar till att ge de museiaktiva ökat stöd så att deras arbete med att utveckla museerna underlättas och förbättras. Som den mest omfattande och mest resurskrävande projektaktiviteten planeras ett gemensamt digitaliseringsarbete som syftar till att tillgängliggöra museerna på ett nytt sätt. Som nyckelaktörer och främsta samarbetsparter inom projektet ses de museer som verkar i samkommunens område och som i sina stadgar har befäst att de verkar som havs-, skärgårds-, fiske-, och båtmuseer. En indirekt målgrupp är de föreningsaktiva vid dessa museer som inom projektet ska få utvecklad kunskap, stöd och inspiration och tillgång till tryckt och digitalt marknadsföringsmaterial samt också handledningsmaterial för besökande grupper. Den egentliga målgruppen är dessa museers besökare. Målsättningen är att öka tillströmningen av besökare och att ge besökarna en helhetsupplevelse av information före besöket och utvecklad service vid det fysiska museibesöket.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

55696

Startdatum

31.07.2018

Slutdatum

01.02.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner