Projekt
Utvecklingsprojekt - 212273

Muualta meille (Puolangalle)

Puolangan kunta

31.12.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen idea pohjautuu monipaikka-asumisen kasvavaan trendiin ja Puolangan kunnan kuntastrategiaan. Vapaa-aika-asumiseen ja matkailuun liittyvä monipaikkaisuus kasvaa Suomessa ja se on ollut merkittävää jo pitkään myös Puolangalla. Kunnan tavoitteena on hakea monipaikka- sekä maaseutuasumisesta sekä elinvoimaa että uusia asukkaita Puolangalle. - Tavoite 1: Etätyömahdollisuuksien luonti (monipaikka-/osa-aika-asumisen lisäämiseksi) - Tavoite 2: Kolmannen sektorin toiminnan aktivointi vapaa-ajan aktiviteettien tuotteistamiseen - Tavoite 3: Sosiaalisen median osaamisen kasvattaminen osaksi kunnan viestintää - Tavoite 4: Monipaikka-asumisesta Puolangalla kiinnostuneiden määrän kasvattaminen - Tavoite 5: Selvitetään hankkeen teeman kohderyhmien parhaat mallit kunnan päätöksentekoon osallistamiseen ja ideoita hankkeen päättymisen jälkeiselle maaseudulle muuttaminen – teeman markkinoinnille PITKÄN AJAN TAVOITE: hankkeen toimenpiteet varmistavat omalta osaltaan kunnan asukasluvun säilymisen noin 2 400 asukkaassa sekä vahvistaa kunnan elinvoimaa Hankkeessa monipaikka-asumista ja maaseudulle muuttoa tuetaan luomalla Puolangalle etätyömahdollisuuksia, aktivoimalla kolmannen sektorin toimijoita (yhdistyksiä) vapaa-ajan aktiviteettien tuotteistamiseen, kasvattamalla Puolangan kunnan sosiaalisen media osaamista. Hankkeessa selvitetään myös kunnan yhteistyömalleja vapaa-ajan asujien, yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeen toimenpiteisiin sisältyy myös monipaikka-asumisen ja maaseudulla asumisen -teeman markkinointitoimenpiteitä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

212273

Startdatum

31.12.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner