Projekt
Utvecklingsprojekt - 21820

Muuramen biotalousliiketoiminnan esiselvitys

Muuramen kunta

14.03.2016 - 02.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet Muuramen kunnan yritystoiminnan kehittämiseksi ja työllisyystilanteen parantamiseksi biotalousteeman alla. Hanke toimii samalla esiselvitysvaiheena mahdolliselle yritysryhmähankkeelle, missä yritysten liiketoimintaa pyritään laajentamaan ja uutta yritystoimintaa synnyttämään kehittämällä verkoston avulla uusia liiketoimintakonsepteja. Koska Muuramella ei ole merkittäviä perinteisen metsäbiotalouden ytimessä olevia edellytyksiä (metsäteollisuutta tai suuria metsäpinta-aloja), tarkastellaan hankkeessa asiaa laajemmin muidenkin toimialojen toimijoiden osalta, jotka voivat hyötyä biotalouden imusta ja toisaalta voivat viedä hanketta ja biotalouden liiketoimintaa eteenpäin. Hankkeessa Muuramen tilannetta tarkastellaan neljällä tasolla. Ensiksi Muuramen yrityksistä seulotaan hankkeen ytimeksi sellaiset yritykset, joilla on suora yhteys metsäbiotalouteen (taso 1). Seuraavaksi kartoitetaan olemassa olevista yrityksistä muu erityisosaaminen, joka voisi olla osana biotalouden arvoketjua, vaikka ei suoraan kuulukaan biotalouden piiriin (taso 2). Kolmantena vaiheena käydään läpi Muuramen kunnan työttömien joukossa oleva osaamispotentiaali, jonka kytkemismahdollisuudet hankkeen kokonaisuuteen tutkitaan (taso 3). Neljäntenä vaiheena tarkastellaan niitä osa-alueita, joissa ei nyt ole toimijoita, mutta niissä olisi potentiaalia uuden yritystoiminnan perustamiselle (taso 4). Lisäksi kartoitetaan ympäröivät organisaatiot ja sidosryhmät, joihin verkostoitumalla varsinaista yritysryhmähanketta, joka on tämän esiselvityshankkeen yhtenä tavoitteena, voidaan viedä eteenpäin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

21820

Startdatum

14.03.2016

Slutdatum

02.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner