Projekt
Utvecklingsprojekt - 19763

MYNÄlife

Mynämäen Seudun Pienkiinteistöyhdistys ry

31.01.2016 - 01.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Mynämäen kyläyhdistykset ovat ottaneet näkyvää roolia viime vuosina palvelujen puolestapuhujina, EU-hankkeiden toteuttajina, kulttuuripalvelujen tuottajina ja yhteisten etujen ajajina. Kylien neuvottelukunnan perustaminen vuonna 2011 on muokannut kylien ja kunnan välistä suhdetta aidoksi kumppanuussuhteeksi. Mynämäen kuntaa ja sen useimpia kyliä yhdistää tarve saada uusia asukkaita mm. kyläkoulujen ja palvelujen toimintaedellytysten parantamiseksi sekä alueen yleisen toimintakyvyn lisäämiseksi. Hankkeen näkemyksenä on, että asukashankinta olisi tuloksellisempaa, jos eri järjestöt ja kyläyhdistykset yhdistäisivät voimavaransa. Hankkeen päätavoitteena on kääntää Mynämäen asukasluvun kehitys kasvu-uralle. Asukashankintaa ja markkinoinnin tehostamista tehdään toimenpiteillä, jotka luovat Mynämäestä ja sen kylistä raikasta, nuorekasta ja eteenpäin katsovaa kuvaa. Hankkeessa tehdään mm. sissimarkkinointia, osallistutaan messuille ja tapahtumiin ja kartoitetaan tonttitarjontaa ja tehdään esitteitä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

19763

Startdatum

31.01.2016

Slutdatum

01.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner