Hanke
Utvecklingsprojekt - 19763

MYNÄlife

Mynämäen Seudun Pienkiinteistöyhdistys ry

31.01.2016 - 01.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Mynämäen kyläyhdistykset ovat ottaneet näkyvää roolia viime vuosina palvelujen puolestapuhujina, EU-hankkeiden toteuttajina, kulttuuripalvelujen tuottajina ja yhteisten etujen ajajina. Kylien neuvottelukunnan perustaminen vuonna 2011 on muokannut kylien ja kunnan välistä suhdetta aidoksi kumppanuussuhteeksi. Mynämäen kuntaa ja sen useimpia kyliä yhdistää tarve saada uusia asukkaita mm. kyläkoulujen ja palvelujen toimintaedellytysten parantamiseksi sekä alueen yleisen toimintakyvyn lisäämiseksi. Hankkeen näkemyksenä on, että asukashankinta olisi tuloksellisempaa, jos eri järjestöt ja kyläyhdistykset yhdistäisivät voimavaransa. Hankkeen päätavoitteena on kääntää Mynämäen asukasluvun kehitys kasvu-uralle. Asukashankintaa ja markkinoinnin tehostamista tehdään toimenpiteillä, jotka luovat Mynämäestä ja sen kylistä raikasta, nuorekasta ja eteenpäin katsovaa kuvaa. Hankkeessa tehdään mm. sissimarkkinointia, osallistutaan messuille ja tapahtumiin ja kartoitetaan tonttitarjontaa ja tehdään esitteitä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

19763

Aloituspäivämäärä

31.01.2016

Loppumispäivämäärä

01.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt