Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 296737

Norppaturvallisen rysän hankinta

Blue Saimaa Oy

03.05.2024 - 03.05.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kahden norppaturvallisen rysän hankkiminen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

296737

Startdatum

03.05.2024

Slutdatum

03.05.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner