Hanke
Utvecklingsprojekt - 15951

NorsuBiomassa

ProAgria Oulu ry

01.01.2016 - 06.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

NorsuBiomassa-hanke Nouseva rannikkoseutu hanke-alueella on mahdollisuuksia ja tarvetta kehittää bioenergian tuotantoa, joista biokaasu on tärkeä kehitettävä vaihtoehto monivaikutteisuutensa vuoksi. Alueelta löytyy myös tällähetkellä toimiva biokaasulaitos kuljetusketjuineen, joka jo nyt voi hyödyntää tietoa. Alueelta löytyy myös kiinnostusta perustaa maatilatason biokaasulaitoksia. Alueelta löytyy myös yritystoimintaa ja konekantaa, joita voisi kehittää ja hyödyntää vihermassan korjuussa. Biokaasun raaka-aineena voi olla biomassa eli kaikki kasvavasta vihreästä kasvillisuudesta peräisin oleva aines. Hankealueelta löytyy paljon ympäristönhoidollisia kohteita, joissa juuri vihermassa olisi poistettava tietyiltä maa- ja vesialueilta rehevöittämästä ympäristöä. Esimerkkinä ympäristönhoidollisesta kerättävästä biomassasta ovat erilaiset niittymäiset alueet, ranta-alueet, vesistöstä poistettava vesikasvusto, tienvarret, kuntien viher- ja ulkoilualueet, kylämaisemassa hoidettavat joutoalueet ja maatalouden tukijärjestelmiin liittyvät ympäristönhoidolliset alueet. Hankkeessa selvitetään ja hankitaan tietoa sekä yritystoiminnan että alueen ympäristönhoidon käyttöön. Työssä selvitetään alueen mahdollisuuksia biokaasuksi soveltuvan vihermassan keruun ja ympäristönhoidon yhdistämisessä, arvioidaan biomassan keruualueiden määriä ja mahdollisuuksia logistiikan suhteen, arvioidaan erilaisen biomassan ominaisuuksia biokaasukäyttöön ja mahdollisia esteitä, selvitetään aiheeseen liittyvää olemassa olevaa ja kehitettävää korjuukalustotilannetta, tehdään aiheeseen liittyviä kyselyitä, pidetään keskustelutilaisuuksia, jossa asiaa esitellään, järjestetään aiheeseen liittyvä tiedonhankintaretkeily ja tiedotetaan meneillään olevasta selvitystyöstä ja lopputuloksesta. Lopuksi kootaan raportti selvityksen tuloksista ja toimitetaan se internetin kautta kaikille halukkaille tahoille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15951

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

06.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Ny affärsverksamhet
bioenergi
energieffektivitet
flerbranschgårdar
innovation/försök
kulturlandskap
miljö
produktutveckling
resurseffektivitet
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt