Projekt
Utvecklingsprojekt - 15951

NorsuBiomassa

ProAgria Oulu ry

01.01.2016 - 06.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

NorsuBiomassa-hanke Nouseva rannikkoseutu hanke-alueella on mahdollisuuksia ja tarvetta kehittää bioenergian tuotantoa, joista biokaasu on tärkeä kehitettävä vaihtoehto monivaikutteisuutensa vuoksi. Alueelta löytyy myös tällähetkellä toimiva biokaasulaitos kuljetusketjuineen, joka jo nyt voi hyödyntää tietoa. Alueelta löytyy myös kiinnostusta perustaa maatilatason biokaasulaitoksia. Alueelta löytyy myös yritystoimintaa ja konekantaa, joita voisi kehittää ja hyödyntää vihermassan korjuussa. Biokaasun raaka-aineena voi olla biomassa eli kaikki kasvavasta vihreästä kasvillisuudesta peräisin oleva aines. Hankealueelta löytyy paljon ympäristönhoidollisia kohteita, joissa juuri vihermassa olisi poistettava tietyiltä maa- ja vesialueilta rehevöittämästä ympäristöä. Esimerkkinä ympäristönhoidollisesta kerättävästä biomassasta ovat erilaiset niittymäiset alueet, ranta-alueet, vesistöstä poistettava vesikasvusto, tienvarret, kuntien viher- ja ulkoilualueet, kylämaisemassa hoidettavat joutoalueet ja maatalouden tukijärjestelmiin liittyvät ympäristönhoidolliset alueet. Hankkeessa selvitetään ja hankitaan tietoa sekä yritystoiminnan että alueen ympäristönhoidon käyttöön. Työssä selvitetään alueen mahdollisuuksia biokaasuksi soveltuvan vihermassan keruun ja ympäristönhoidon yhdistämisessä, arvioidaan biomassan keruualueiden määriä ja mahdollisuuksia logistiikan suhteen, arvioidaan erilaisen biomassan ominaisuuksia biokaasukäyttöön ja mahdollisia esteitä, selvitetään aiheeseen liittyvää olemassa olevaa ja kehitettävää korjuukalustotilannetta, tehdään aiheeseen liittyviä kyselyitä, pidetään keskustelutilaisuuksia, jossa asiaa esitellään, järjestetään aiheeseen liittyvä tiedonhankintaretkeily ja tiedotetaan meneillään olevasta selvitystyöstä ja lopputuloksesta. Lopuksi kootaan raportti selvityksen tuloksista ja toimitetaan se internetin kautta kaikille halukkaille tahoille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15951

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

06.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner