Hanke
Utvecklingsprojekt - 170655

Nummen Pitkäjärven haittakasvikartoitus

Pro Pitkäjärvi ry

31.05.2021 - 24.03.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Nummen Pitkäjärvi on pinta-alaltaan (327 ha) ja valuma-alueeltaan (220 km2) yksi suurimmista Lohjan järvistä (327 ha). Viime vuosina vesistöön on tullut paikallisia esiintymiä haitta- ja vieraskasvilajeista, jotka ovat vaarassa levittäytyä koko järven alueelle. Estääkseen järven kalastus- ja virkistyskäyttöarvon romahtamisen Pro Pitkäjärvi ry aloittaa hankkeen, jossa selvitetään ongelman laajuus ja tehdään toimenpidesuunnitelma, kuinka haitta- ja vieraslajien leviäminen ehkäistään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

170655

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

24.03.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

miljö
rekreations- och hobbyverksamhet
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt