Projekt
Utvecklingsprojekt - 8643

Nuoret Duuniin

Loimaan 4H-yhdistys r.y.

10.09.2015 - 28.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Nuoret Duuniin -kehittämishankkeen tavoitteena on aktivoida Loimaan, Härkätien ja Someron 4H-yhdistysten vaikutusalueen nuoria työllistymään. Toimenpiteinä ovat nuorten työelämävalmiuksien lisääminen työelämävalmennuksen avulla vastaamaan alueen yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden tarpeita, toimivien yhteistyömallien luominen sekä alueen yhteistyökumppaneiden kannustaminen nuorten työllistämiseen. Hanke edistää nuorten työelämävalmiuksia, kannustaa yrittäjämäiseen toimintatapaan ja luo järjestelmän, joka yhdistää työtä tarvitsevat nuoret ja työn tarjoajat. Vertaistukea nuoret saavat perustamistaan duuniringeistä ja samalla he aktivoituvat markkinoimaan omaa työpanostaan. Hankkeen aikana tavoitetaan eri tavoin 1 400 nuorta ja 400 yritystä tai yhteisöä sekä huomattava määrä alueen asukkaita. Erilaisia tapoja ovat infotilaisuudet, koulutukset, valmentaminen, henkilökohtaiset kontaktit, kirjeet ja sosiaalinen media. Nuorille järjestetään hankkeen aikana työelämän perusasioita, tapahtuman tuottamista ja yrittäjyyttä opettavia sekä alakohtaisia työelämävalmennuksia. Tavoitteena on, että alueelle perustetaan 10 duunirinkiä ja 100 nuorta saa hankkeen aikana työtä vähintään kahdeksi viikoksi tai perustaa oman yrityksen. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2015-31.12.2017. Hankkeen toteuttajia ovat Loimaan, Härkätien ja Someron 4H-yhdistys.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8643

Startdatum

10.09.2015

Slutdatum

28.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner