Projekt
Investering - 68034

Nuoret Yhdessä

Karhuseutu ry

06.03.2018 - 08.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Karhuseudun Otso osaa! strategia on laadittu ohjelmakaudelle 2014­-2020, ja se koostuu painopistealueista sekä koko strategiaa läpileikkaavista teemoista, joita pyritään korostamaan kaikessa toiminnassa. Läpileikkaavat teemat ovat kansainvälisyys, lapset ja nuoret sekä yhteistyö ja verkostoituminen. Tällä hankkeella pyritään vaikuttamaan erityisesti lasten ja nuorten tarpeisiin. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa ja luoda uusia palveluita ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia maaseudun lapsille ja nuorille lähellä ja kustannustehokkaasti. Huono taloustilanne heijastuu useisiin kotitalouksiin, ja vanhemmilla saattaa olla haasteita tarjota lapsilleen vapaa­-aika-­ ja harrastusmahdollisuuksia etenkin maaseutumaisilla alueilla, joista usein syntyy kuljetuskustannuksia kaupunkiin. Pitkät etäisyydet palveluiden välillä ovat myös rasite ilmastolle ja tiestölle. Hankkeella pyritään vaikuttamaan myös sosiaaliseen toimintaan. Tutkimusten mukaan yhä useampi nuori kokee yksinäisyyttä jossain vaiheessa elämäänsä. Houkuttelevilla harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksilla voidaan luoda maaseutualueille yhteistoimintaa, joka vähentää yksinäisyyden kokemusta ja luo uusia sosiaalisia verkostoja lapsille, nuorille sekä aikuisille. Vapaa-­ajan yhä lisääntyessä asuinpaikan valinnassa merkitsee myös alueen harrastusmahdollisuudet, ja Karhuseutu haluaa tarjota paikallisyhteisöille tukea alueidensa houkuttelevuuden lisäämisessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

68034

Startdatum

06.03.2018

Slutdatum

08.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner