Hanke
Utvecklingsprojekt - 172566

Nuori Yrittäjyys Kyrönmaa N.Y.K.

Isonkyrön Yrittäjät r.y.

31.08.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Isonkyrön, Vähänkyrön ja Laihian yrittäjäyhdistykset toteuttavat yhdessä nuorten yrittäjyyshankkeen N.Y.K. -Nuori Yrittäjyys Kyrönmaa, jonka tavoite on lisätä alueelle nuorten yrittäjyyttä ja sitä kautta työllisyyttä ja monipuolistaa alueen olemassa olevia palveluita ja juurruttaa nuoria Kyrönmaalle. Hankkeen kohderyhmänä ovat 15-35 -vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä Kyrönmaalla. Hankkeessa järjestetään alueelle nuorille teemakohtaisia koulutuksia, messuja, työpajoja, verkostoitumistilaisuuksia, tehdään yritys- tai oppilaitosvierailuja sekä luodaan vahvaa yhteistyötä verkostojen kanssa. Hankkeen toimenpiteiden kautta on tavoite vaikuttaa konkreettisilla keinoilla nuorten asenteeseen, rohkaista ja tukea yrittäjyyden pariin monin eri tavoin. Hankkeen tavoite on juurruttaa alueelle käytännön toimintamalleja nuorten yrittäjyyteen rohkaisun tueksi, jotka jatkaisivat toimintaansa myös hankkeen jälkeenkin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

172566

Aloituspäivämäärä

31.08.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
byaverksamhet
nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt