Projekt
Allmännyttiga investeringar - 41362

Nybonds i Krogstad

Nybonds i Krogstad rf

19.01.2017 - 19.10.2019

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Föreningens syfte är att befrämja stärkande av känslan för hembygden (kulturarvsbevaring) och informera, utbilda dagens unga invånare i hur man levde på 1800-1900talet, genom utställningar och kurser samt olika aktiviteter i gammalt hantverkssysslor, genom att bevara det unika bostadshuset som är byggnadsminnesförklarat. För att möjliggöra detta kräcvs en del renoveringar och investeringar. Samtliga hus skall även invalidanpassas med diskreta ramper. Museigården är öppen för alla invånare och besökare.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

41362

Startdatum

19.01.2017

Slutdatum

19.10.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner