Hanke
Allmännyttiga investeringar - 41362

Nybonds i Krogstad

Nybonds i Krogstad rf

19.01.2017 - 19.10.2019

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Föreningens syfte är att befrämja stärkande av känslan för hembygden (kulturarvsbevaring) och informera, utbilda dagens unga invånare i hur man levde på 1800-1900talet, genom utställningar och kurser samt olika aktiviteter i gammalt hantverkssysslor, genom att bevara det unika bostadshuset som är byggnadsminnesförklarat. För att möjliggöra detta kräcvs en del renoveringar och investeringar. Samtliga hus skall även invalidanpassas med diskreta ramper. Museigården är öppen för alla invånare och besökare.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

41362

Aloituspäivämäärä

19.01.2017

Loppumispäivämäärä

19.10.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt