Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 287963

Ökad iskapacitet för fiske av underutnyttjade arter

Ådö fiskehamns framtid rf

22.02.2024 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ådö fiskehamn är en livskraftig hamn med många aktiva fiskare i alla åldrar. Under de senaste åren har ett ökat fiske av underutnyttjade arter (braxen, mört, siklöja) noterats och att dessa alltmer används som livsmedel istället för foder gör att iskapaciteten behöver ökas för att säkerställa hygieniskt hög kvalitet.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

287963

Startdatum

22.02.2024

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Fiskehamnar och landningsplatser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner