Projekt
Utvecklingsprojekt - 35181

Olutklusterin kehittämishanke

Luonnonvarakeskus

31.03.2017 - 24.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pienpanimobuumi on ollut jo usean vuoden ajan yksi tärkeimmistä juomateollisuuden trendejä muovaavista ilmiöistä. Suomessa pienpanimoiden määrä on kiivaassa kasvussa, nykyisellään pienpanimoita toimii meillä noin 80. Hiljattain panimotoimintaa on virinnyt myös mallasohran viljelyalueen reunoille ja ulkopuolelle, Etelä-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Pohjanmaalle. Paikalliselle mallasviljalle ja kotimaiselle humalalle olisi nyt uuden panimotoiminnan vuoksi kysyntää. Tässä hankkeessa aktivoidaan toimijoita, rakennetaan arvoverkkoja, ja tehdään selvitystyötä paikallisia vahvuuksia, puhtautta, vahvaa luomuosaamista ja pohjoisen pitkän päivän aromeja, hyödyntävän hyödyntävien raaka-aineiden kysynnästä sekä erikoiskasvituotannon edellytyksistä. Hankkeessa selvitetään pienpanimojen tarpeet maakunta- ja erikoismaltaan tarjonnalle sekä kotimaisen aromihumalan kysyntä sekä tulevaisuuden näkymät panimotoiminnan näkökulmasta. Hankkeessa kootaan tarvittavat toimijat ja valmistellaam toimintamallit maakunta- ja erikoismaltaiden tarjonnan lisäämiseksi pienpanimoiden tarpeisiin. Hankkeessa kartoitetaan mallasviljojen ja humalan, erityisesti luomun viljelystä kiinnostuneita viljelijöitä sekä kartoitetaan selvitetään piloteissa uusien kasvien laajamittaiseen viljelyyn liittyvät osaamisen ja teknologian kehittämistarpeet. Lisäksi valmistellaan toimintamalli, jolla voitaisiin saattaa kotimainen geenivarahumala kaupallisten viljelijöiden käyttöön.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

35181

Startdatum

31.03.2017

Slutdatum

24.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner