Hanke
Utvecklingsprojekt - 110531

Orivesi – Suomen villasukkapääkaupunki

Oriveden kaupunki

30.11.2019 - 30.10.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Orivesi haluaa jatkossa olla Suomen villasukkapääkaupunki. Hankkeen tavoitteena on Oriveden positiivisen kaupunkimaineen ja tunnettuuden lisääminen tiiviissä yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on saada matkailijat kiinnostumaan Orivedestä matkailukohteena. Tavoitteena on matkailutulon kasvattaminen ja kaupunkimagon rakentaminen ainutlaatuisen Suomen villasukkapääkaupunki - brändin kautta. Tavoitteena on synnyttää positiivinen ilmiö, josta Orivesi tunnettaan. Orivedellä on olemassa vahvaa kenkäteollisuuden historiaa. Nykypäivänä villasukassa voidaan nähdä liittymäpintaa jalkineisiin ja käsityöammattitaidon arvostukseen. Villasukka sopii mielestämme erinomaisesti kuvastamaan Oriveden kaupungin vahvuuksia ja vetovoimaa. Luonnonläheisyys on tutukitusti kaupungin merkittävin vetovoimatekijä. Orivedellä toteutettiin vuonna 2019 kaikkien aikojen ensimmäiset Villasukkajuoksun SM -kilpailut. Tästä tapahtumasta halutaan kehittää jokavuotinen ja vakiintunut. Neulominen on isoa kansainvälistä liiketoimintaa. Villasukka voi helposti olla mm. täysin uudenlaisten matkailutuotepakettien teemana. Tavoitteena on siis synnyttää matkailuun liittyvää uutta liiketoimintaa ja lisätä toimijoiden yhteistyötä sekä markkinointi ja tuotteistamisosaamista. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Oriveden seudun matkailun kehittämisyhdistyksen kanssa. Hanke vahvistaa kattavasti Oriveden elinvoimaisuutta ja kumppanuuksia. Paikalliset asukkaat sekä vapaa-ajanasukkaat halutaan osallistaa mukaan Suomen villasukkapääkaupunki -sanoman toteuttamiseen /levittämiseen. Orivesi -Suomen villasukkapääkaupunki -tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan mm. viestinnällisiä toimenpiteitä, innovatiivista markkinointia, eri toimijoiden osallistamista, laajaa yhteistyötä sekä rohkeutta kokeiluihin. Hankkeen pääasiallisia kohderyhmiä ovat kaikki hankealueen toimijat, jotka haluavat hyödyntää Suomen villasukkapääkaupunki -brändiä toiminnassaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

110531

Aloituspäivämäärä

30.11.2019

Loppumispäivämäärä

30.10.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kommunikation
marknadsföring
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt