Hanke
Utvecklingsprojekt - 84573

OSAAMISELLA TEHOA, Luomutuotannon koulutushanke

ProAgria Oulu ry

31.12.2018 - 30.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Maataloudessa on muuttuvissa oloissa löydettävä ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä tapoja viljellä ja tuottaa ruokaa. Uusien toimintatapojen tulee olla kestäviä ympäristön ja talouden kannalta. Luonnonmukaisen tuotannon tavoitteet Suomessa ja Euroopassa on 20 % luomupeltoa 2020 mennessä. Vuodesta 2015 vuoteen 2018 luomupinta-ala on Pohjois-Pohjanmaalla kasvanut 40 %. Erityisesti luomukauran viljely kiinnostaa ja on ollut kannattavaa. Tilojen on viljelysuunnittelussa oltava tietoisia ajantasaisista markkinatilanteista ja siihen kouluttautuminen antaa eväitä. Erityisesti uusilla luomutiloilla on tarvetta syventävään luomuviljelymenetelmien opiskeluun. Myös pitkään luomuna viljelleet tarvitsevat uusien luomussa käytettävien viljelytapojen syventävää osaamista, kuten hiilen sidontaan liittyvät keinot. Ympäristöystävällisiä viljelytapoja tuodaan tutuksi myös tavanomaisille tiloille, osin ympäristösyistä ja osittain mahdollisesti luomuun siirtymiseen liittyviä päätöksiä koskien. Tavoitteena hankkeessa on luonnonmukaisen tuotannon tuotantotapojen osaamisen syventäminen uusille tiloille ja pitkään luomussa olleille uusien toimintatapojen opettaminen asiantuntija- ja kokemuspohjaisilla koulutuksilla. Hankkeessa järjestetään luomuviljelymenetelmiin perehdyttäviä koulutuksia viljelijöille erilaisiin aihepiireihin liittyen 1-3 päiviä kokonaisuuksina. Lisäksi järjestetään opintomatkoja luomun edelläkävijämaihin (esim. Itävalta) ja kotimaan kohteisiin. Hankkeessa tehdään myös valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja syvennetään alueen toimijoiden tietämystä ja osaamista luomuviljelyyn liittyen. Kansainväliset opintomatkat ja muilta oppiminen ovat tärkeä osa uusien asioiden oppimiseen ja luomualan alueellisen kehittymisen kannalta. Luomukotieläintuotannon lisääminen on tärkeä osa-alue. Luomukotieläintilaksi siirtymisen askelmerkit eivät ole laajasti välttämättä selvillä ja siihen tarvitaan lisäkoulutusta tiloille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84573

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

30.10.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

eko
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt