Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 121048

Osmankajärven vesistön kunnostussuunnitelma

Väyrylä - Kongaksen osakaskunta

01.04.2020 - 02.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tavoitteena on laatia suunnitelma Osmankajärven vesipinnan vaihteluvälin ja alarajan korkeuden vakiinnuttamiseksi luonnonmukaiselle tasolle. Ostopalveluna teetetään asiantuntijoilla suunnitelma pohjapadon rakentamiseksi Osmankajärvestä lähtevän Kongasjokisuun luusuaan. Metsäkeskus tekee luonnonhoitohankkeesta suunnitelman ja toteuttaa sen välittömästi Osmanka- ja Kongasjärveen laskevien ojien kunnostamiseksi erillisenä investointihankkeena. Tämän suunnitteluhankkeen ja myöhemmän investointihankkeen vaikutuksesta estetään järven kuivuminen ja rehevöityminen sekä veden laatua parantamalla turvataan virkistysalueen monipuolinen käyttö ja hyvänlaatuisen kalakannan säilyminen. Alueen virkistyskäyttö jatkuu ja kohenee sekä vapaa-ajan asuntojen määrä, kuntotaso, käyttöaste, arvo sekä kuntien kiinteistöverotuotto pysyvät vakaina.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

121048

Startdatum

01.04.2020

Slutdatum

02.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner