Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 121048

Osmankajärven vesistön kunnostussuunnitelma

Väyrylä - Kongaksen osakaskunta

31.03.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on laatia suunnitelma Osmankajärven vesipinnan vaihteluvälin ja alarajan korkeuden vakiinnuttamiseksi luonnonmukaiselle tasolle. Ostopalveluna teetetään asiantuntijoilla suunnitelma pohjapadon rakentamiseksi Osmankajärvestä lähtevän Kongasjokisuun luusuaan. Metsäkeskus tekee luonnonhoitohankkeesta suunnitelman ja toteuttaa sen välittömästi Osmanka- ja Kongasjärveen laskevien ojien kunnostamiseksi erillisenä investointihankkeena. Tämän suunnitteluhankkeen ja myöhemmän investointihankkeen vaikutuksesta estetään järven kuivuminen ja rehevöityminen sekä veden laatua parantamalla turvataan virkistysalueen monipuolinen käyttö ja hyvänlaatuisen kalakannan säilyminen. Alueen virkistyskäyttö jatkuu ja kohenee sekä vapaa-ajan asuntojen määrä, kuntotaso, käyttöaste, arvo sekä kuntien kiinteistöverotuotto pysyvät vakaina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

121048

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt