Projekt
Utvecklingsprojekt - 212081

Österbotten på tallriken! – Pohjanmaa lautasella!

Österbottens svenska Lantbrukssällskap r.f.

01.10.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektets mål är att genom informationsförmedling skapa ett kunskapscenter där livsmedelsproducenter, livsmedelsförädlare och -företagare, experter inom företagande, marknadsföring och produktion tillsammans kan utveckla, utvecklas, samarbeta, nätverka, sparra och växa till. Genom ett kunskapscenter förstärks primärproduktionens och livsmedelsbranschens roll och betydelse i den lokala försörjningsberedskapen genom att: • Förstärka både ett fysiskt nätverk och en virtuell plattform för samarbete och utveckling inom livsmedelsbranschen • Förbättra företagarnas kunskap om marknadsföring och brändning • Öka ett gränsöverskridande samarbete (producenter, livsmedelsbranschen, konsumenter) • Utveckla Gårdsbutikskartan och ta fram kriterier för att vara en butik på kartan • Utarbeta ett utbildningsprogram för deltagande företag • Genom marknadsföring av Österbotten på Tallriken och ”bränding” begreppet • Skapa en atmosfär för deltagande i olika evenemang som tex marknader, mässor, temadagar och hållbarhet • Skapa utrymme för samarbete kring tex utveckling, produktutveckling, logistik, marknadsföring och försäljning • Erbjuda ett ”kunskapscenter” åt deltagande företag eller blivande deltagare • Öka konsumenternas förståelse och kännedom om österbottnisk primär- och livsmedelsproduktion Vi kan inte underskatta att projektet även kommer att öka konsumentens kunskap om den inhemska och lokala matproduktionens betydelse i olika krissituationer såväl som under normala omständigheter.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

212081

Startdatum

01.10.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner