Hanke
Utvecklingsprojekt - 97725

Osuuskunta palvelutuottamisen ja aluekehittämisen väylänä-esiselvityshanke

Kuopion kaupunki

31.07.2019 - 28.02.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeessa kartoitetaan osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneita ja työvoimaa tarvitsevia tahoja Kuopion maaseutualueilla. Tavoitteena on saada rakennettua laaja kokonaiskuva Kuopion maaseutualueiden kiinnostuksesta uudenlaista palvelutuotantoa kohtaan, sekä selvittää yritysten, yhteisöjen, maatalousyrittäjien ja kaupungin näkemyksiä, toiveita ja tarpeita. Esiselvityksellä pyritään löytämään aluekehittämisen todelliset alueelliset tarpeet. Onnistuneen kartoituksen pohjalta lähdetään miettimään jatkotoimenpiteitä, jotka onnistuessaan johtavat alueellisen palvelutuotannon paranemiseen, kysynnän ja tarjonnan parempaan kohtauttamiseen sekä elinvoiman vahvistumiseen Kuopion maaseutualueilla. Hankkeen yhteydessä kartoitetaan myös kaupunkiympäristön palvelualueen tarpeet maaseutualueiden osalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

97725

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

28.02.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

nya tjänster

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt