Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 125649

Oulujokilaakson uudistuvat retkeilyreitit

Humanpolis Oy

01.06.2020 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Rokua Geopark ja Rokuanvaara valittiin vuoden retkikohteeksi Suomessa vuonna 2018 mikä osoittaa alueen merkittävää potentiaalia luontoliikkumisessa sen lisäksi että alue on hyväksytty Suomesta ensimmäisenä UNESCOn Global Geopark ohjelmaan ja että Rokualla sijaitsee yksi Suomen vanhimmista kansallispuistoista. Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven ulkoilureitit ovat rakentuneet pitkän ajan kuluessa vastaamaan perinteiseen hiihtoa ja patikointia suosivaan kävijä- ja lajiprofiiliin. Ulkonaliikkuminen on monipuolistunut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana ja samaan aikaan alueen reittien kunto on rapistunut. Asiakaskysynnän muutokset ovat lisäksi tuoneet mukanaan uusia reittiosuuksia joiden kytkeminen olemassaoleviin reittiosuuksiin on toteutettu väliaikaisratkaisuin (esim. Rokuan monikäyttöura). Saaduissa asiakaspalautteissa tämä näkyy selvästi. Reitit koetaan sekavina ja niillä eksymistä pelätään. Tällä hankkeella tavoitellaan sekä reittien kunnostamista että niiden parempaa vastaamista nykyiseen laji- ja asiakaskysyntään. Asiakkaiden tarpeisiin vastaamalla varmistamme luonnossa liikkumisen mahdollisuudet sekä luomme alueen yrityksille uusia mahdollisuuksia vahvistaa liiketoimintaansa ja siten alueen elinvoimaa. Rokua Geopark yrittäjäverkostoon kuuluu noin 50 pientä tai keskisuurta maaseudulla sijaitsevaa yritystä joista pääosa tukee merkittävän osan tuotteistaan alueen luontoon ja siellä liikkumiseen. Hankkeella vahvistetaan myös Rokua Geopark alueen kytkeytymistä voimakkaammin osaksi Oulun kaupungin reittiverkostoa. Tervareitistö toimii tulevaisuudessa entistä tehokkaammin kaupungista maaseudulle ja luontoon johtavana reittinä. Oman paineensa alueen reittien kunnostamiseen tuo Rokuan kansallispuiston pinta-alan puolitoistakertaistuminen vuoden 2021 aikana. Kansallispuiston raja siirtyy lähemmäs matkailupalvelujen ydinaluetta Rokualla. Tämä aiheuttaa muutostarpeita Rokuan reittien, lähtöpisteiden ja taukopaikkojen osalta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

125649

Startdatum

01.06.2020

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner