Projekt
Utvecklingsprojekt - 22407

Outdoors ESA -esiselvityshanke

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

01.06.2016 - 17.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Suomen ja Etelä-Savon tärkein vetovoimatekijä kansainvälisessä matkailussa on luonto. Luonnon hyödyntämistä matkailussa edesautetaan pitämällä yllä reittejä, jotka lisäävät alueen vetovoimaa, helpottavat matkailijan pääsyä luontoon ja hyvin suunniteltuina vahvistavat hänen luontokokemustaan. Vetovoimaiset reitit myös ohjaavat matkailijoiden liikkeitä siten, että palveluja on mahdollista lisätä ja liiketoiminnan kannattavuutta parantaa. Etelä-Savossa on runsaasti erilaisia lihasvoimalla tapahtuvaan liikkumiseen tarkoitettuja retkeilyreittejä. Luontoympäristöön sijoittuvat reitit ovat yleensä vaellus, pyöräily-, maastopyöräily-, melonta-, veneily-, vaellusratsastus-, hiihto-, retkiluistelu- ja lumikenkäilyreittejä. Ongelmana on, että osa reiteistä on huonossa kunnossa, informaatio niistä on puutteellista tai pelkästään kuivaa, eivätkä läheskään kaikki matkailijoiden käyttöön soveltuvat reitit ole helposti löydettävissä verkosta ja maastosta. Nämä ongelmat johtuvat osin siitä, että toimijat ovat hajallaan ja yhteistyö reittien kehittämisessä, ylläpitämisessä ja niistä viestimisessä on liian vähäistä. Hankkeen tarkoituksena on matkailutoimijoiden ja matkailun sidosryhmien yhteistyötä tiivistämällä Etelä-Savon kansainväliseen matkailuun soveltuvien ja sellaisiksi kehitettävien lihasvoimin liikkumiseen tarkoitettujen retkeilyreittien kartoittaminen, niiden laadun, saavutettavuuden ja houkuttelevuuden parantaminen ja sitä kautta yritysten matkailutulon kasvattaminen ja työllisyyden parantaminen. Hanke kytkeytyy valtakunnalliseen Outdoors Finland ¿kehittämisohjelmaan (2015-2018/Visit Finland, jossa ) keskitytään mikro- ja pk ¿yritysten kansainvälistymisen edistämiseen ja luonto- ja reitistökohteiden laadun ja elämyksellisyyden kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on muodostaa matkailun keskeisten toimijoiden ja matkailun sidosryhmien kesken yhteinen näkemys siitä, mitkä lihasvoimin liikkumiseen tarkoitetut reitit ovat kansainväliseen matkailuun soveltuvia tai potentiaalisia ja työstää yhdessä ehdotuksia ja hankeaihioita reittien kehittämiseksi, ylläpitämiseksi sekä monikanavaisen, kustannustehokkaan yhteisen markkinointiviestinnän kehittämiseksi. Tavoitteena on myös reittien kehittämiseen, ylläpitoon ja markkinointiviestintään liittyvän yhteistyön kehittäminen matkailuyritysten ja muiden matkailun keskeisten toimijoiden sekä sidosryhmien kesken. Hankkeen tuloksena on priorisoitu reitit, jotka ovat tai joista halutaan kehittää OutdoorsFinland ¿katto-ohjelman kriteerit täyttävät kansainväliseen matkailuun soveltuvat, lihasvoimin liikkumiseen tarkoitetut reitit. Näiden reittien kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä yhteisen markkinointiviestinnän toteuttamiseksi on laadittu raamisuunnitelma sekä hankeaihioita. Yhteistyö matkailun keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kesken on tiivistynyt ja on sovittu, kuinka se jatkuu hankkeen jälkeen. Hankkeen tuotoksena on julkaisu, johon kootaan priorisoitujen reittien jatkokehittämisen kannalta olennaiset hankkeen tulokset.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

22407

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

17.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner