Projekt
Utvecklingsprojekt - 35676

Outdoors Etelä-Pohjanmaa – Luontokohteet tunnetuksi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2017 - 17.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n Outdoors Etelä-Pohjanmaa - luontokohteet tunnetuksi hankkeen tavoitteena on kehittää alueen olemassa olevien luontokohteiden ja -reitistöjen käyttöä ja matkailullista hyödynnettävyyttä maaseudun matkailuyritystoiminnassa. Reitistöjä tuotteistamalla ja markkinoinnilla lisätään maaseudulla toimivien yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja kannattavuutta. Tavoitteena on edistää edellisillä kausilla rakennetun luontoreitistöverkoston ja luokiteltujen reittien laajempaa hyötykäyttöä matkailijoiden parissa Outdoors Finland-katto-ohjelman mukaisten kehittämistä vaativien strategisten osa-alueiden mukaan. Hankkeessa laaditaan kolmeen luontomatkailuteemaan, vaellus-, vesistö- ja pyöräilyreitit, tuotekortit kieliversioineen, joilla voidaan laajentaa alueen palveluntarjoajien tuotetarjontaa ja lisätä alueen vetovoimaisuutta luontomatkailukohteena. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017- 30.11.2018. Luontomatkailu on yksi nopeimmin kehittyvistä matkailun osa-alueista ja osoituksena siitä ovat esimerkiksi kansallispuistojen kävijämäärien huikea kasvu (keskimäärin 15% vuonna 2015) sekä luontomatkailuun erikoistuneiden matkanjärjestäjien määrän ja volyymin kasvu. Kävijöiden vaatimukset ovat kasvaneet ja retkeilyreitiltä ja luontokohteelta odotetaan paljon. Infrastruktuurin ja rakenteiden tulee olla laadukkaita, kohteisiin rakennetaan tietoisesti elämyksellisiä elementtejä ja maisemaa ja moniaistisuutta tulee hyödyntää entistä paremmin. Luontokohteita suunniteltaessa ja markkinoitaessa pitää huomioida niiden liiketoiminnan mahdollisuudet ja elinkeinon tarpeet. Hankkeen yhteistyön edistäminen perustuu toimijoiden väliseen tiedon ja hyvien käytänteiden jakamiseen, jolloin välillisesti hanke kohdistuu Etelä-Pohjanmaan alueen kuntiin ja kuntien vapaa-aika- sekä ympäristötoimiin, alueen matkailun kehittäjätahoihin, liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviin yhdistyksiin, palveluita käyttäviin matkailijoihin ja maaseudun asukkaisiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

35676

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

17.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner