Projekt
Utvecklingsprojekt - 21721

Outdoors (OF) Pohjois-Savon luontoliikuntareitistöjen esiselvityshanke

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

31.07.2016 - 27.12.2018

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä luontomatkailun parissa toimivien maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteistyötä luontomatkailupalvelujen ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittämiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Konkreettisena tavoitteena on kartoittaa ja raportoida jo olemassa olevat, Pohjois-Savon maaseutualueen matkailullisesti merkittävien ja potentiaalisten luontoliikuntaan liittyvien reittien (mm. vaellus-, melonta- ja pyöräilyreitit), lähiliikuntapaikkojen ja luontokohteiden taso sekä palvelurakenne sekä esittää keskeisien reittien kehittämisen tarpeet riittävän tason saavuttamiseksi huomioiden niiden kehittämisessä ja ylläpidossa valtakunnallisen OF-ohjelman kriteerit ja ohjeistukset sekä ohjata valittujen kohteiden lisäksi alueella olevia toimijoita riittävän laadun varmistamiseksi. Lisäksi luodaan kehittäjien verkosto, joille jaetaan tietoa luontokohteiden ja reittien kehittämistyöstä. Esiselvityshanke tukee alueen matkailuelinkeinotoimintaa ja lisää osaamista pienyritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja vahvistaa valmiuksia uuden teknologian käyttöönottoon matkailureittien tuotteistamisessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

21721

Startdatum

31.07.2016

Slutdatum

27.12.2018

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner