Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 92467

Pääomaa yhteisestä työhuoneesta

Nivala-Seura r.y.

28.02.2019 - 12.05.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Nivala-Seuralla on laaja kotiseutuarkisto, johon on vuosikymmenten ajan tallennettu ns. lainsuojatonta arkistoaineistoa kuten yhdistysten, liikelaitosten, harrastusryhmien arkistoja. Laajimmat arkistokokonaisuudet ovat nuorisoseurojen, maamiesseurojen, poliittisten puolueiden ja veteraanijärjestöjen arkistot. Mukana on myös koko alueen yleishyödyllisestä ja kulttuurisesta toiminnasta kertovia arkistoja kuten Itä-Pohjan Taideyhdistyksen ja Kalajokilaakson Kotiseutuliiton arkistot. Arkistot on asianmukaisesti seulottu ja järjestetty. Arkiston koko aineisto on paikallista ja alueellista sosiaalista pääomaa, jota käyttävät niin sukututkijat, kyläkirjojen ja erilaisten historiikkien kirjoittajat kuin opiskelijat ja koululaiset erilaisissa opinnäytteissä ja opiskeluissa. Arkistoaines palvelee kaikkia alueen asukkaita. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja helpottaa arkiston käyttöä siten, että rakennetaan arkiston viereen toimitalo Tupalaan kaikille avoin yhteinen työhuone, jossa on aineiston kuten satojen ääninauhojen, tuhansien valokuvien ja muun materiaalin hyödyntämiseen sopiva kalusto ja laitteisto. Hankkeessa luodaan uudenlainen tapa toimia ja käyttää tallennettua henkistä ja sosiaalista pääomaa ja näin edistää elämänlaatua, alueen vetovoimaa ja parantaa palvelujen laatua. Yhteinen työhuone edistää myös eri ryhmien ja kansalaisten yhteistyö ja verkostoitumista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

92467

Startdatum

28.02.2019

Slutdatum

12.05.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner