Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 127320

Pahkamajan laajennus

Kouran Metsästysseura ry

20.04.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pahkamaja on Kouran Metsästysseura ry:n kokoontumistila.Majaa käyttävät niin hirven- peuran-, kauriin metsästäjät kuin myös pienriistan metsästäjätkin. Majalla järjestetään vuosittain maa- ja metsänomistajille sekä kyläläisille erilaisia tapahtumia, kuten kyläpeijjaiset, jossa kaikki ovat tervetulleita nauttimaan hirvimiesten ja - naisten tarjoamaa hirvisoppaa. Jo perinteeksi muodostuneessa, joka keväisessä kevättapahtumassa, peruskoululaiset ovat päässeet tutustumaan metsästykseen liittyvään toimintaan eri rastipisteillä. Nuorisotoimintaan tulemme lisäämään resulsseja lähivuosina. Metsästysmajan 1970-luvulta peräisin oleva kokoontumistila tarvitsee kunnostusta. Kunnostuskohteina ovat energian säästön- ja turvallisuuden lisääminen. Nyt käynnistyneellä hankkeella majan käyttöastetta pyritään lisäämään alueella toimivien eri yhdistysten koulutus ja kokoontumistilana. Seuran alueella on useampi suuri karjatalouden harjoittaja, joissa tulee ajoittain hätäteurastuksen tarpeita. Tällä hankkeella pyritään palvelemaan myös tällaista toimintaa ajanmukaistamalla teurastustiloja sekä rakentamalla koneellisesti jäähdytettävän kylmätilan. Metsästystä harrastavilla henkilöillä on myös osaaminen hätäteurastuksen ja lihakäsittelyn osalta, voimme tarjota tällaisenkin palvelun. Seuran alueella tapahtuva SRVA-toiminta tarvitsee myös ajanmukaiset ruhojen nylky- ja kylmätilat sekä lihojen käsittelytilat. Lahtivajahanke tarjoaa siis myös apuja poliisi- ja pelastustoimelle. Lähivuosien nuorisotoiminnan lisäämiseen tulevat tilat tarjoaa hyvän mahdollisuuden mm simulaattoriaamuntaan. Pahkamajan laajennushankkeen tavoitteena on rakentaa Kouran Metsästysseuralle nykyaikaiseen hygieniatasoon tähtäävä, asianmukaiseen lihankäsittelyyn tarkoitettu lahtivajakokonaisuus, joka sisältää uudisrakentamista nylky- ja kylmätilojen osalta. Uudisrakennus yhdistyy kiinteästi jo olemassa olevaan, hankkeessa kunnostettavaan metsästysmajan lihankäsittely- ja jatkojalostusosaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

127320

Aloituspäivämäärä

20.04.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt