Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 127320

Pahkamajan laajennus

Kouran Metsästysseura ry

21.04.2020 - 15.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pahkamaja on Kouran Metsästysseura ry:n kokoontumistila.Majaa käyttävät niin hirven- peuran-, kauriin metsästäjät kuin myös pienriistan metsästäjätkin. Majalla järjestetään vuosittain maa- ja metsänomistajille sekä kyläläisille erilaisia tapahtumia, kuten kyläpeijjaiset, jossa kaikki ovat tervetulleita nauttimaan hirvimiesten ja - naisten tarjoamaa hirvisoppaa. Jo perinteeksi muodostuneessa, joka keväisessä kevättapahtumassa, peruskoululaiset ovat päässeet tutustumaan metsästykseen liittyvään toimintaan eri rastipisteillä. Nuorisotoimintaan tulemme lisäämään resulsseja lähivuosina. Metsästysmajan 1970-luvulta peräisin oleva kokoontumistila tarvitsee kunnostusta. Kunnostuskohteina ovat energian säästön- ja turvallisuuden lisääminen. Nyt käynnistyneellä hankkeella majan käyttöastetta pyritään lisäämään alueella toimivien eri yhdistysten koulutus ja kokoontumistilana. Seuran alueella on useampi suuri karjatalouden harjoittaja, joissa tulee ajoittain hätäteurastuksen tarpeita. Tällä hankkeella pyritään palvelemaan myös tällaista toimintaa ajanmukaistamalla teurastustiloja sekä rakentamalla koneellisesti jäähdytettävän kylmätilan. Metsästystä harrastavilla henkilöillä on myös osaaminen hätäteurastuksen ja lihakäsittelyn osalta, voimme tarjota tällaisenkin palvelun. Seuran alueella tapahtuva SRVA-toiminta tarvitsee myös ajanmukaiset ruhojen nylky- ja kylmätilat sekä lihojen käsittelytilat. Lahtivajahanke tarjoaa siis myös apuja poliisi- ja pelastustoimelle. Lähivuosien nuorisotoiminnan lisäämiseen tulevat tilat tarjoaa hyvän mahdollisuuden mm simulaattoriaamuntaan. Pahkamajan laajennushankkeen tavoitteena on rakentaa Kouran Metsästysseuralle nykyaikaiseen hygieniatasoon tähtäävä, asianmukaiseen lihankäsittelyyn tarkoitettu lahtivajakokonaisuus, joka sisältää uudisrakentamista nylky- ja kylmätilojen osalta. Uudisrakennus yhdistyy kiinteästi jo olemassa olevaan, hankkeessa kunnostettavaan metsästysmajan lihankäsittely- ja jatkojalostusosaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

127320

Startdatum

21.04.2020

Slutdatum

15.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner