Projekt
Utvecklingsprojekt - 278681

Paikallista Markkinoille -tiedonvälityshanke

Jämsän kaupunki

- 30.10.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Paikallista Markkinoille -tiedonvälityshanke. Lähiruokatuotannon edistämiseen tähtäävän tiedonvälityshankkeen keskeisenä tehtävänä on tarjota kattavaa ja käytännönläheistä tietoa lähiruoan kasvavista mahdollisuuksista. Tämä tieto auttaa tuottajia, yrittäjiä ja muita toimijoita kehittämään toimintaansa innovatiivisesti ja tehokkaasti. Yhtenä ajurina hankkeelle on kasvava matkailu ja sen tarjoamat kasvavat markkinat, erityisesti Himoksen kehitys ja vetovoimaisuus. Kasvava kävijämäärä luo markkinaa lähituotteille ja uudet markkinoinnin ja myynnin mallit mahdollistavat uudenlaisia asiakaspalvelun malleja. Vaikka hanke painottuu eteläiseen Keski-Suomeen, on se avoin kaikille maakunnan ruokatoimijoille. Hankkeen toimenpiteet sisältävät lähiruokatuotannon kehityspolun rakentamisen, tilaisuuksien järjestämisen, tietopakettien tuottamisen ja tulosten pysyvyyden ja jatkohyödyntämisen varmistamisen. Tavoitteena on varmistaa, että tiedon hyödyntäminen johtaa konkreettisiin toimiin ja edistää lähiruokatuotannon kehittämistä yksin tai yhdessä hyödyntäen myös erilaisia työkaluja ja asiantuntemusta. Hanke lisää tuottajien, viljelijöiden ja yrittäjien tietoisuutta lähiruokamarkkinoiden, tuotantotapojen, innovaatioiden, markkinoinnin ja myynnin ja muiden asioiden tulevasta kehityksestä. Hanke on suunniteltu CAP27-ohjelman tavoitteiden mukaisesti ja sillä pyritään vaikuttamaan myönteisesti myös ympäristö- ja energiakysymyksiin. Lisäksi toteutuksessa tunnistetaan ympäristön kestävyyden ja yhteisön osallistumisen tärkeys. Hankkeen toteutetaan ajalla 1.4.2024 – 31.10.2025, sen suunnittelusta ja hallinnoinnista vastaa Jämsän kaupungin elinvoimatoimi.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278681

Slutdatum

30.10.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedlingsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner