Projekt
Utvecklingsprojekt - 58236

PALMA – Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2018 - 17.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen, jossa partnereina Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinsitituutti ja ProAgria Etelä-Suomi, tavoitteena on tuoda maaseudun yrittäjille ymmärrys palvelumuotoilun ja kuluttajakäyttäytymisen merkityksestä palveluja kehitettäessä. Tämä edesauttaa maaseudun matkailu-, ruokapalvelu- ja hyvinvointiyritysten palveluiden laadun paranemista Hämeessä. Hankkeen toimintatapa perustuu kokeneiden referenssiyritysten ja kehittyvien palveluyritysten vuorovaikutukseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Referenssiyritykset toimivat esimerkkeinä palvelumuotoilun hyödyntämisestä palvelukonseptien kehittämisessä. Ne toimivat kummiyrityksinä muille hankkeeseen osallistuville yrityksille. Hankkeessa toteutetaan käyttäjätutkimus valittujen palveluyritysten asiakkaiden kokemuksista, kootaan tulevaisuuden kuluttajatrendeistä tietopaketti yritysten käyttöön, tehdään benchmarkkaus-matkat kansallisiin ja kansainvälisiin kohteisiin, toteutetaan palvelumuotoilun ja markkinointiviestinnän työpajat sekä kuvataan ja visualisoidaan Palma -palvelumuotoilun malli, jota yritykset voivat hyödyntää hankkeen jälkeen palveluiden kehittämisessä. Jatkon osalta yritykset kannustetaan jatkopolulle esim. rahoituksen, sparrauksen ja muutostilanteiden osalta. Konkreettisina työkaluina luvataan ohjaus HYMY-hankkeen palveluverkostoissa, Kasvupolun eri sparrausohjelmat (erityisesti maaseudun kasvupolku) ja kannustaminen yritysryhmiin, jossa syvennetään Palmassa aloitettuja toimia. Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja saatavilla. Selvitykset tehdään siten, että niitä voidaan soveltaa myös muualle Suomeen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

58236

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

17.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner