Hanke
Utvecklingsprojekt - 60990

Paluu

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.01.2018 - 14.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Idea ympäristötaiteen ja maaseudun välisen yhteistyön kehittämiseksi lähti liikkeelle tarpeesta nostaa esiin luonnon merkitystä kyläyhteisöille ja kylien osallisuuden kehittäminen. avoitteena on laatia selvitys ympäristötaiteen soveltumisesta maaseudun kehittämiseen. Selvityksessä kartoitetaan rahoitusmahdollisuudet laajemmalle Pohjois-Satakunnassa tapahtuvalle monialaiselle ympäristötaiteen projektille. Selvityksen lähtökohtana on, että ympäristötaide toimii osana järven kunnostusprojektia, se voi olla osana alueen markkinointia sekä toimia alueen identiteettiä ja osallisuutta vahvistavana tekijänä. Paluu-projekti kehittää maaseudun elinvoimaisuutta ja elämänlaatua paikallista kulttuuritarjontaa kehittämällä. Hankkeen toimintaperiaate perustuu osallistavaan yhteisöllisyyteen, jonka kautta nostetaan luonnon merkitystä alueen kehittämiseen ja paikallisen identiteetin vahvistamiseen. Paluu-hankkeen tavoitteena on luontoarvojen tunnistaminen, mikä omalta osaltaan tukee myös kestävän kehityksen periaatteita. Selvityksen toimenpiteenä laaditaan suunnitelma Siikaisten Leppijärven ja Kankaanpään alueelle sijoittuvalle ympäristön, taiteen ja tekniikan yhdistävälle kokonaisuudelle. Selvityksessä kartoitetaan myös mahdolliset rahoituskanavat sekä alueen eri yhteisöjen sitoutuminen laajaan ympäristötaiteen ja alueen väliseen yhteistyöhön. Konkreettisina toimina laaditaan Siikaisten Iso-Leppijärven ympäristöön sijoittuvan projektin luonnos ja rahoitussuunnitelma. Projektissa yhdistyy ympäristötaide ja järven kunnostamiseen liittyvät prosessit. Kankaanpään alueella selvitetään tarve, miten monialainen taide voi olla mukana alueen kehittämisessä erityisesti matkailullisesta näkökulmasta. Selvityksessä huomioidaan Geopark -kokonaisuus. Kolmantena toimenpiteenä selvitetään eri yhteisöjen kiinnostus osallistua konkreettiseen yhteistyöhön ja rahoitukseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

60990

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

14.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt