Projekt
Utvecklingsprojekt - 157430

Paluumuuttajan kesän onnellisin päivä

Etelä-Karjalan Yrittäjät ry

30.04.2021 - 29.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Etelä-Karjalan väestönkehitys on ollut pitkään negatiivista ja tarvitsemme lisää asukkaita turvaamaan ja kasvattamaan elinvoimaamme – eritoten maaseutualueella. Väestökehityksessä ei ole havaittu muutosta parempaa ja vaarana onkin, että maakunta kuihtuu. Etelä-Karjalassa on asumiseen ja matkailuun upeita ja ainutlaatuisia alueen ja ympäristön erityispiirteitä sekä liike-elämässä mahdollisuuksia maailmanlaajuisten megatrendien kuten muovittomuuden, vihreän energian ja veden puhdistuksen osaamisen ympärillä ja keskellä, lähimatkailua unohtamatta. Näitä mahdollisuuksia Etelä-Karjalan Yrittäjät haluaa korostaa eritoten niille, ketkä ovat täällä ennen asuneet ja pois muuttaneet. Uskomme, että voimme vaikuttaa elämäntilannettaan arvioiviin niin, että vakavasti harkitsevat muuttamista takaisin Etelä-Karjalaan ja tuomaan elinvoimaa aina Luumäeltä Uukuniemelle ja ympäri maakuntaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä Etelä-Karjalan vetovoimaa, tuoda esiin kestävät pito- ja lumovoimavahvuudet ja helpottaa entisten asukkaiden päätöstä muuttaa takaisin entisille asuinseuduilleen. Vaikuttavat ja kohdistetut viestit sekä tapahtumien huolella mietityt arvolupaukset houkuttavat ihmisiä käymään alueella ehkä pitkänkin tauon jälkeen ja toivottavasti ihastua Etelä-Karjalaan ja sen asumismahdollisuuksiin uudestaan. Näillä luoduilla uusilla ihmisvirroilla voidaan monipuolistaa maaseudun elinkeinoja ja parantaa työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista monin käytännöllisin tavoin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

157430

Startdatum

30.04.2021

Slutdatum

29.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner