Projekt
Utvecklingsprojekt - 38786

Paraisten polut – Pargas stigar

Pargas stad

31.05.2017 - 26.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Paraisten polut - Pargas stigar on selvitysluonteinen hanke, jonka tavoitteena on kartoittaa jo olemassa olevat Kanta-Paraisten alueen luontopolut ja virkistysreitit, sekä selvittää uusien mahdollisten reittien perustamisedellytyksiä. Hankkeessa toimitaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntalaisten, viranomaisten, maanomistajien, alan järjestöjen, paikallisten yhdistysten, organisaatioiden sekä muiden tarpeellisten sidosryhmien kanssa. Hankkeen tuloksena tuotetaan kaksikielinen raportti, jota on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa alueen retkeilyreittien kehittämistyössä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

38786

Startdatum

31.05.2017

Slutdatum

26.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner