Hanke
Utvecklingsprojekt - 38786

Paraisten polut – Pargas stigar

Pargas stad

31.05.2017 - 26.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Paraisten polut - Pargas stigar on selvitysluonteinen hanke, jonka tavoitteena on kartoittaa jo olemassa olevat Kanta-Paraisten alueen luontopolut ja virkistysreitit, sekä selvittää uusien mahdollisten reittien perustamisedellytyksiä. Hankkeessa toimitaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntalaisten, viranomaisten, maanomistajien, alan järjestöjen, paikallisten yhdistysten, organisaatioiden sekä muiden tarpeellisten sidosryhmien kanssa. Hankkeen tuloksena tuotetaan kaksikielinen raportti, jota on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa alueen retkeilyreittien kehittämistyössä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

38786

Aloituspäivämäärä

31.05.2017

Loppumispäivämäärä

26.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet
turism
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt