Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 10121

Parkeringsplats Bjärgas

Larsmo Hembygdsförening rf

31.07.2015 - 10.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Utvidgning av parkeringsplats vid Bjärgas museiområde

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10121

Startdatum

31.07.2015

Slutdatum

10.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner