Projekt
Utvecklingsprojekt - 276766

Partisaani-iskujen uhrien muisto

Itä-Lapin kuntayhtymä

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hanke kokoaa ja taltioi partisaani-iskuista kärsineiden muistot osaksi kylien ja alueen kuntien paikallishistoriaa. Hankkeella vahvistetaan alueen asukkaiden tietoisuutta tapahtumista ja tarjotaan traumaattisia tapahtumia kokeneille mahdollisuus muistella ja kertoa kokemustietoa, jota ei ole aiemmin taltioitu. Hankkeessa haastatellaan partisaanituhojen kohteena olevien kylien ihmisiä sekä aikalaisia ja heidän jälkeläisiään Itä-Lapin ja Sodankylän alueella noin 10-20 henkilöä. Haastatteluilla saadaan tietoa siitä, millä tavoin kylät ja ihmiset käsittelivät traumaa partisaani-iskujen jälkeen. Käytettävissä olevat tiedot digitoidaan ja taltioidaan jatkohyödyntämistä varten. Kerättyä aineistoa on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi Itä-Lapin ja Sodankylän alueelle muodostettavissa museohuoneissa sekä reiteillä ja viitoituksilla, joita toteutettaisiin erillisellä hankkeella. Jäljellä olevien rakenteiden esittely, esineistöt ja löydökset sekä haastattelut koostetaan yleisölle ja matkailijoille suunnattaviksi kokonaisuuksiksi. Kohteet ja niihin johtavat reitit linkitetään osaksi matkailun kulttuurikohteiden näkyvyyttä yhdistämällä tarinallisuutta paikkatietoon. Hankkeeseen integroidaan alueen peruskouluja/lukiot sekä Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun matkailun opetus. Hankkeen kestoaika on 1.3.2024 – 31.12.2025. Toteutusaikamitoitus on 18 kuukautta alkaen 1.3.2024.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

276766

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner