Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 252686

Perämoottorin vaihto

Jussi Päivärinta Tmi

12.06.2023 - 29.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Aluksen vanha perämoottori on vanha ja kulunut, se kuluttaa paljon polttoainetta, vaatii paljon huoltoa, ja kulumisen johdosta sen päästöt ovat alkuperäistäkin suuremmat. Vanha kulunut moottori on myös epäluotettava ja siten vaarantaa turvallisuuden kalastuksessa. Kone korvataan uudella saman tehoisella. Vanha kone on vuodelta 2015.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

252686

Startdatum

12.06.2023

Slutdatum

29.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.2 Öka energieffektiviteten och sänka koldioxidutsläppen genom att ersätta eller modernisera fiskefartygs motorer

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner