Hanke
Utvecklingsprojekt - 35798

Perhehoitoa ja Palveluyrittäjyyttä

Leader Pohjoisin Lappi ry

01.01.2017 - 04.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päämääränä on parantaa alueen kylien ja maaseudun asukkaiden sote- ja hyvinvointipalveluiden saatavuutta yrittäjyyden uusilla toimintamalleilla ja näin edistää alueen työllisyyttä ja yrittäjyyttä, ihmisen hyvinvointia ja alueen vetovoimaa. Taustalla on kuntien vahva tarve turvata kylien asukkaiden palveluja lähellä asukasta sekä kiinnostus tarttua sote- uudistuksen tuomaan mahdollisuuteen edistää pienyrittäjyyttä. Päämääränä on juurruttaa sote-yrittämisen ja tähän liittyvän kunta-ja järjestöyhteistyön sekä perhehoidon kulttuuri Lapin kyliin ennen uuden sote-alueen käynnistymistä. Hankkeen tavoitteena on luoda paikallista, verkostoitunutta ja järjestöyhteistyötä tekevää sote-yrittäjyyttä sekä tehdä ikäihmisten perhehoito tunnetuksi ja toimivaksi toimintamuodoksi alueella. Hankkeessa kehitetään perhehoitoa ja sote-alan pienyrittäjyyttä levittämällä tietoa niistä käyttäjille, potentiaalisille toimijoille sekä kuntiin, tukemalla yrittäjyyttä ja perhehoitajuutta yleisellä neuvonnalla, ohjauksella ja verkostoimisella, levittämällä tietoa toimivista mallista palveluiden tuottamiseen yrittäjä-järjestö ja kuntayhteistyössä ja tukemalla paikallisten yhteistyömallien käynnistymistä. Hankkeessa myös tuetaan kuntia yrittäjäystävällisten käytönteiden kehittämisessä sekä perhehoidon lanseeraamisessa alueelle. Hankkeen projektipäällikkö vastaa hankkeen toteuttamisesta, koko aluetason tehtävistä, perhehoidon kehittämisestä ja tukee, neuvoo ja ohjaa kuntakohtaisia työntekijöitä. Hanketyöntekijät vastaavat toimintojen jalkauttamisesta kuntiin ja kyliin yhteistyössä kunnan sote-ja elinkeinotoimien kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35798

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

04.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
nya tjänster
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt