Projekt
Utvecklingsprojekt - 35798

Perhehoitoa ja Palveluyrittäjyyttä

Leader Pohjoisin Lappi ry

01.01.2017 - 04.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päämääränä on parantaa alueen kylien ja maaseudun asukkaiden sote- ja hyvinvointipalveluiden saatavuutta yrittäjyyden uusilla toimintamalleilla ja näin edistää alueen työllisyyttä ja yrittäjyyttä, ihmisen hyvinvointia ja alueen vetovoimaa. Taustalla on kuntien vahva tarve turvata kylien asukkaiden palveluja lähellä asukasta sekä kiinnostus tarttua sote- uudistuksen tuomaan mahdollisuuteen edistää pienyrittäjyyttä. Päämääränä on juurruttaa sote-yrittämisen ja tähän liittyvän kunta-ja järjestöyhteistyön sekä perhehoidon kulttuuri Lapin kyliin ennen uuden sote-alueen käynnistymistä. Hankkeen tavoitteena on luoda paikallista, verkostoitunutta ja järjestöyhteistyötä tekevää sote-yrittäjyyttä sekä tehdä ikäihmisten perhehoito tunnetuksi ja toimivaksi toimintamuodoksi alueella. Hankkeessa kehitetään perhehoitoa ja sote-alan pienyrittäjyyttä levittämällä tietoa niistä käyttäjille, potentiaalisille toimijoille sekä kuntiin, tukemalla yrittäjyyttä ja perhehoitajuutta yleisellä neuvonnalla, ohjauksella ja verkostoimisella, levittämällä tietoa toimivista mallista palveluiden tuottamiseen yrittäjä-järjestö ja kuntayhteistyössä ja tukemalla paikallisten yhteistyömallien käynnistymistä. Hankkeessa myös tuetaan kuntia yrittäjäystävällisten käytönteiden kehittämisessä sekä perhehoidon lanseeraamisessa alueelle. Hankkeen projektipäällikkö vastaa hankkeen toteuttamisesta, koko aluetason tehtävistä, perhehoidon kehittämisestä ja tukee, neuvoo ja ohjaa kuntakohtaisia työntekijöitä. Hanketyöntekijät vastaavat toimintojen jalkauttamisesta kuntiin ja kyliin yhteistyössä kunnan sote-ja elinkeinotoimien kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

35798

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

04.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner