Projekt
Utvecklingsprojekt - 151628

Perinteistä peleiksi

Kotkaniemi-säätiö sr

31.01.2021 - 27.12.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Perinteistä peliksi -hankkeen päätavoitteena on kehittää uudenlaisia tapoja innostaa nuoria perinteiden ja historiallisten tarinoiden äärelle. Hankkeessa hyödynnetään vahvasti pelillisyyttä ja siihen liittyviä menetelmiä. Hankkeessa toteutetaan vähintään kolme uudenlaista tapaa tutustua erilaisiin paikallisperinteisiin tai -tarinoihin. Hankkeessa hyödynnetään aiemmin kerättyä tietoa ja sisältöjä esimerkiksi Rural explorer -hanke ja From War History to Modern Education -hanke. Hanketta toteuttaa yhteistyössä kolme erilaista hanketoimijaa: Kotkaniemi-säätiö sr., Länsi-Saimaan 4H ry. ja Kulttuuritila Nuijamies ry. Jokainen tuo mukanaan oman osaamisensa nuorisotyön, historiatietouden, kulttuurimatkailun ja tapahtuma- sekä kulttuurituotannon alueilla. Hankkeessa toteutetaan 3–5 erilaista pelillistä tapaa nuorille tutustua historiaan ja paikallisperinteisiin. Osallistujia pelien rakentamiseen nuorten parista on 4H:n taholta kartoitettu jo hankkeen hakuvaiheessa ja kiinnostuneita nuoria on jo mukana. Hankkeessa syntyvät pelit ja pelien tekemisessä toteutuneet työtavat ovat myöhemmin myös muiden yhdistysten ja vastaavien toimijoiden käytettävissä. Kokeilut toteutetaan Länsi-Saimaan alueella, mutta hankkeen aikana luotava malli on monistettavissa muuallekin. Hankkeessa toteutettavat esimerkkitapaukset eivät ole ennakkoon mietittyjä, sillä tärkeä osa toteutusta on, että nuoret pääsevät itse valitsemaan heitä kiinnostavat sisällöt ja tavat toimia. Nuoret toteuttavat työpajoja talkoovoimin. Nuoret houkutellaan mukaan hankkeen toimiin varmistamalla hankkeen hyödyt heidän näkökulmastaan: hankkeen koulutukset muotoillaan nuoria kiinnostaviksi ja hanketiedotus toteutetaan nuorten näkökulmasta houkuttelevaksi. Perinteistä peliksi -hankkeen pelien suunnittelusta toteutuksesta vastaavat nuoret. Nuorten apuna suunnittelussa ja toteutuksessa ovat luovan alan ammattilaiset – tuottajat, käsikirjoittajat, visuaalisten alojen osaajat, näyttelijät, muusikot, kuvaajat, teknikot jne.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

151628

Startdatum

31.01.2021

Slutdatum

27.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner