Hanke
Utvecklingsprojekt - 16767

Pienten maaseutuyritysten omistajanvaihdoksilla kasvua ja hyvinvointia

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

30.04.2016 - 09.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteina on: (1) tuottaa yleishyödyllistä tietoa maaseudun pienten yritysten kasvusta ja kehittymisestä omistajanvaihdoksen kautta, (2) arvioida olemassa olevia pienyritysten omistajanvaihdosten ja siihen liittyvän kehittämisen ja kasvun työkaluja sekä kehittää niiden pohjalta toiminta- ja prosessimalleja omistajanvaihdosten neuvonnan tueksi (ei yksittäisen yrityksen käyttöön ja hyödyksi), (3) levittää omistajanvaihdostietämystä omistajanvaihdoksia toteuttavien pienyritysten yleiseen käyttöön, (4) aktivoida ja herätellä maaseudun pieniä yrityksiä liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun omistajanvaihdosten kautta sekä ulkopuolisen asiantuntijuuden monipuoliseen hyödyntämiseen sekä (5) luoda kansainvälisiä verkostoja omistajanvaihdosten edistämiseksi ja benchmarkkaamiseksi. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan koko maakunta. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun alle 50 työntekijän pienyritykset. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat potentiaaliset yrittäjät, maatilat, joiden omistajanvaihdoksiin tämä hanke tuottaa arvokasta benchmarking-tietoa, omistajanvaihdosasiantuntijat sekä kaikki maaseudun asukkaat, joiden hyvinvointiin omistajanvaihdosten toteutuminen ja onnistuminen vaikuttaa maaseudun yleisen hyvinvoinnin, työpaikkojen ja palvelujen näkökulmasta. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat esiselvitysten tekeminen, seminaarien ja työpajojen järjestäminen ostajille sekä myyjille, herättelykirjeet eri kohderyhmille, kolumnit, blogit ja muut julkaisut, videoklipit, sosiaalisen median hyödyntäminen, olemassa olevien ov-työkalujen arviointi ja toimintamallien sekä -prosessien kehittäminen yleisen neuvonnan tueksi sekä kansainvälinen verkostoituminen ja benchmarking omistajanvaihdosten edistämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16767

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

09.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt