Projekt
Utvecklingsprojekt - 16767

Pienten maaseutuyritysten omistajanvaihdoksilla kasvua ja hyvinvointia

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.05.2016 - 09.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteina on: (1) tuottaa yleishyödyllistä tietoa maaseudun pienten yritysten kasvusta ja kehittymisestä omistajanvaihdoksen kautta, (2) arvioida olemassa olevia pienyritysten omistajanvaihdosten ja siihen liittyvän kehittämisen ja kasvun työkaluja sekä kehittää niiden pohjalta toiminta- ja prosessimalleja omistajanvaihdosten neuvonnan tueksi (ei yksittäisen yrityksen käyttöön ja hyödyksi), (3) levittää omistajanvaihdostietämystä omistajanvaihdoksia toteuttavien pienyritysten yleiseen käyttöön, (4) aktivoida ja herätellä maaseudun pieniä yrityksiä liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun omistajanvaihdosten kautta sekä ulkopuolisen asiantuntijuuden monipuoliseen hyödyntämiseen sekä (5) luoda kansainvälisiä verkostoja omistajanvaihdosten edistämiseksi ja benchmarkkaamiseksi. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan koko maakunta. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun alle 50 työntekijän pienyritykset. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat potentiaaliset yrittäjät, maatilat, joiden omistajanvaihdoksiin tämä hanke tuottaa arvokasta benchmarking-tietoa, omistajanvaihdosasiantuntijat sekä kaikki maaseudun asukkaat, joiden hyvinvointiin omistajanvaihdosten toteutuminen ja onnistuminen vaikuttaa maaseudun yleisen hyvinvoinnin, työpaikkojen ja palvelujen näkökulmasta. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat esiselvitysten tekeminen, seminaarien ja työpajojen järjestäminen ostajille sekä myyjille, herättelykirjeet eri kohderyhmille, kolumnit, blogit ja muut julkaisut, videoklipit, sosiaalisen median hyödyntäminen, olemassa olevien ov-työkalujen arviointi ja toimintamallien sekä -prosessien kehittäminen yleisen neuvonnan tueksi sekä kansainvälinen verkostoituminen ja benchmarking omistajanvaihdosten edistämiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16767

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

09.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner