Hanke
Utvecklingsprojekt - 66802

Pihat ja pientareet

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

14.03.2018 - 28.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen yhdistyksiä ympäristötoimintaan ja -hankkeisiin ja tuottaa yhdistyksille osallistavin menetelmin maisemasuunnitelmat ja -toteutussuunnitelmat. Hankkeessa tuetaan yhdistyksiä maisemasuunnitelmien toteutuksessa ja tuotetaan ja välitetään alueelle maisemanhoidon tietotaitoa koulutuksen, työpajojen ja opastuksen keinoin. Hankkeessa etsitään keinoja alueen jokiympäristöjen kunnostustöiden edistämiseksi. Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä valtakunnallisen Vetovoimaa maisemasta -hankkeen kanssa paikallisella tasolla. Hankeen järjestämien työpajojen sekä tiedotus- ja koulutustapahtumien sisällöstä kootaan sähköisesti julkaistavia tietopaketteja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

66802

Aloituspäivämäärä

14.03.2018

Loppumispäivämäärä

28.01.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kulturlandskap
miljö
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt