Hanke
Utvecklingsprojekt - 183411

Piirin yhteisö -hanke

KultSi - Kulttuurikollektiivi Silta ry.

31.01.2022 - 30.01.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Seinäjoen Piirin alue käsittää vanhan Törnävän piirimielisairaalan noin 20 hehtaarin alueen, johon sisältyy useita rakennuksia, metsäalueita sekä laajat puutarha-alueet. Aluetta hallinnoi yksityinen yritys, joka saneeraa aluetta uudeksi kaupunginosaksi. Piirin alueella toimii jo useita yrityksiä ja toimijoita, joista useammat toimivat kulttuurin ja hyvinvoinnin parissa. Aluetta saneerataan lisää ja alueen toiminta monimuotoistuu. Marraskuussa 2021 sairaanhoitopiirin viimeiset osastot siirtyvät keskussairaalan alueelle, jonka jälkeen Piirin alueen kehitys nousee huippuunsa. Piirin yhteisö –hanke on jatkoa Piirin avoimet portit-hankkeelle, jossa tavoitteena oli avata symbolisesti Piirin portit kaupungin ja maakunnan asukkaiden vapaa-ajan käyttöön. Ensimmäisessä hankkeessa luotiin Piirin alueesta hyvinvoinnin ja vapaa-ajan keskusta. Hanke onnistui tavoittamaan maakunnan asukkaita laajasti ja sen toimintoja on kiitelty. Hankkeen johdosta on syntynyt myös yleishyödyllisiä jatkohankkeita ja alueen historiaa on otettu käyttöön esimerkiksi alueen kaavoittamisessa. Piirin yhteisö –jatkohankkeessa keskitytään aukeavan Piirin mahdollisuuksien kehittämiseen kohti vakaata ja hyvin toimivaa yhteisöä. Yhteisöllisyyttä kehitetään toimijoiden, asukkaiden, käyttäjien ja yhteistyökumppanien kanssa kaksivuotisen hankkeen ajan. Samalla aluetta kehitetään kohti valtakunnallista matkailukohdetta yhdessä yhteisön kanssa. Yhteisöllisyyttä kehitetään yhteisillä tapaamisilla, tapahtumilla, työpajoilla sekä koulutuksilla. Tavoitteena on luoda toimiva, aktiivinen ja elinvoimainen yhteisö, joka jatkaa Piirin historiallisia arvoja tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

183411

Aloituspäivämäärä

31.01.2022

Loppumispäivämäärä

30.01.2024

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

kultur
kulturlandskap
nya tjänster
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt