Hanke
Utvecklingsprojekt - 82093

PIPIK – planeringsprojekt för internationellt projekt om immateriellt kulturarv

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

31.12.2018 - 08.06.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Planeringsprojekt för att förbereda samarbetsmodeller och nätverk inför ansökan om ett internationellt utvecklingsprojekt med tema immateriellt kulturarv.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

82093

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

08.06.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt