Projekt
Utvecklingsprojekt - 82093

PIPIK – planeringsprojekt för internationellt projekt om immateriellt kulturarv

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

01.01.2019 - 08.06.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Planeringsprojekt för att förbereda samarbetsmodeller och nätverk inför ansökan om ett internationellt utvecklingsprojekt med tema immateriellt kulturarv.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

82093

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

08.06.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner