Hanke
Utvecklingsprojekt - 10511

Pohjalainen kotiseutu (POKS)

Helsingin Yliopisto

01.10.2015 - 31.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Pohjalainen kotiseutu (POKS) -hankkeessa muodostetaan tulkinta Järviseudun alueen asukkaiden kotiseutukäsityksistä sekä kotiseudun avainkohteista. Hankkeen lähtökohtana on ajatus, että ihmisen paikkaan kiinnittymisen ensisijainen muoto on henkilökohtaisten kokemuksien varaan rakentuva kotiseututunne. Ihmisten yksilöllisistä kokemuksista rakentuvat kotiseutu ja niistä muodostuva kollektiivinen kotiseutuidentiteetti ovat omaehtoisen paikallisen toiminnan ytimessä. Pohjalainen kotiseutu (POKS) -hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Seinäjoen yksikössä. Ihmisten kotiseutukuvien ja kotiseutuidentiteettien kartoittamiseksi Ruralia-instituutti on kehittänyt ja pilotoinut suunnittelutyökalua, joka on nimetty kotiseutusuunnitteluksi. Kotiseutusuunnittelu rakentaa hallinnon ja asukkaiden välille uudenlaisen vuorovaikutussillan, joka vahvistaa jaettua käsitystä ja näkemystä alueen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Sitä voivat käyttää hyväkseen sekä alueen asukkaat ja yhdistystoimijat että viranomaiset omissa kehittämistehtävissään. Samalla kotiseutusuunnittelu edistää alueellista yhteisöllisyyttä ja kehittää asukkaiden vastuuta oman kotiseutunsa tulevaisuudesta kulttuurisesti kestävällä tavalla. Kotiseutusuunnittelussa yhdistyvät asukkaiden osallistuminen, valtaantuminen ja kulttuurinen kestävyys: se on keino kehittää aluetta kokonaisvaltaisesti, historiaa ja perinnetietoa kunnioittaen. Hankkeessa testataan ja synnytetään malleja paikallisen kehittämistoiminnan tueksi. Kotiseutukäsityksiä kartoitetaan Internetissä toimivan paikkatietojärjestelmän avulla, mikä antaa asukkaille mahdollisuuden merkitä itselleen tärkeitä kotiseudun kohteita suoraan verkkopohjaiselle kartalle. Lisäksi tätä aineistoa täydennetään alueella järjestettävien suunnittelu- ja analysointityöpajojen avulla. Hankkeen tulokset esitellään kahdessa Ruralia-instituutin sarjassa ilmestyvässä julkaisussa sekä loppuseminaarissa, joka järjestetään Järviseudulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10511

Aloituspäivämäärä

01.10.2015

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt