Hanke
Utvecklingsprojekt - 9908

Pohjoisen metsätilat kasvuun

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2016 - 07.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Pohjoisen metsätilat kasvuun -hanke edistää yrittäjämäisen ja aktiivisen metsänomistuksen kehittymistä Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Muutos on välttämätön metsäbiotalouden kasvun ja alueen metsävaroille rakentuvien investointien turvaamiseksi. Metsien hyödyntämisen aktiivisuuden ja kannattavuuden parantamiseksi edistetään metsätilojen käytettävyyttä parantavia metsänomistajien ratkaisuja, toimijoiden verkostoitumista metsänomistajien tueksi sekä aktiivisen ja yritysmäisen toimintatavan juurtumista metsänomistajien. Hanke on ylimaakunnallinen tiedonvälityshanke. Hankeen hakija ja hallinnoija on Suomen metsäkeskus, Pohjoinen palvelualue ja se toteutetaan yhteistyösopimuksella Maanmittauslaitoksen kanssa. Metsätilojen käytettävyyttä edistetään kannustamalla metsänomistajia metsätilusjärjestelyihin, yhteismetsien perustamiseen tai niihin liittymiseen. Kuolinpesien hallinnon ja omistuksen järjestämisen tukemisella aktivoidaan muutoin usein käyttämättä jääviä tiloja metsien hyödyntäjiksi. Metsäalan toimijoiden kanssa toteutetaan yhteistyöverkosto, jonka kautta metsänomistajat ja toimijat löytävät parhaan asiantuntemuksen metsätilan hallinnan, metsänomistusjärjestelyjen ja yritysmäisen ja aktiivisen metsätalouden harjoittamisen erilaisiin tilanteisiin. Tavoitteena on yhteistyön käynnistyminen alueella ja yhteyksien rakentaminen valtakunnallisesti, toiminta hankkeen aikana ja toiminnan jatkon varmistaminen. Hankkeella lisätään metsänomistajien ja toimijoiden tietoa yritysmäisen ja aktiivisen metsänomistuksen toimintatavoista. Lisäksi tiedotetaan mahdollisista hallitusohjelman toteutuksessa syntyvistä sukupolvenvaihdoksia edistävistä ja perikuntien elinkaarta nopeuttavista toimista. Toiminta- ja ajattelutapana yritysmäisyys koskee laajaa metsänomistajakenttää. Yritysmäinen metsäomistus edellyttää, että metsänomistaja perehtyy yritystalouden ja lainsäädännön periaatteisiin sekä puuntuotannon ja metsien muun käytön suunnitteluun ja perusprosesseihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9908

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

07.01.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
hållbar användning av skog

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt