Projekt
Utvecklingsprojekt - 42050

Poronhoito ja metsänkasvatus

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.09.2017 - 25.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on poronhoidon ja metsänkasvatuksen keskinäisen ymmärryksen, hyväksymisen ja yhteistoiminnan sekä hakkuu- ja hoitotöistä vastaavien yritysten ja henkilöstön osaamisen lisääminen. Hankkeessa selvitetään metsäbiotalouden laajenemisen vaikutusta poronhoitoon mm. haastatteluilla sekä uudistuneen metsälain ja metsänhoitosuositusten vaikutus poronhoitoon. Porotalouden ja metsätalouden tilanne päivitetään hyödyntäen uutta tutkimustietoa ja koostetaan tiedot helposti ymmärrettävään muotoon. Keskeisiä aiheita ovat mm. metsänlasvatuksen vaikutus porojen laidunalueisiin, porojen vaikutus porojen ravintokasvien tuotantoon sekä ilmaston muutos. Ruotsin poronhoidon ja metsänkasvatuksen tilanne kartoitetaan saatavissa olevan tiedon perusteella. Tähän liittyen tehdään opintomatka Ruotsiin. Edellisten pohjalta laaditaan tiedotusmateriaali kaikkien poronhoidon ja metsätalouden piirissä työskentelevien käyttöön. Hankkeessa ajantasaistetaan vuonna 2008 tehty opas Poro ja poronhoito talousmetsissä jaettavaksi poro- ja metsäammattilsille sekä porotalouden sidosryhmille. Tiedotustilaisuuksia järjestetään porotalouden harjoittajille, organisaatioiden metsäammattilaisille, koneyrittäjille, yhteismetsille sekä porotalouden ja metsätalouden opiskelijoille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

42050

Startdatum

01.09.2017

Slutdatum

25.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner