Projekt
Utveckling - 119586

Praktisk vallodling – strategier för insådd, gödsling och fröblandningar

Ålands Hushållningssällskap rf

22.01.2020 - 30.05.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Per-Anders Andersson arbetar som vallrådgivare för Lantmännen i Sverige. Per-Anders blev utsedd som årets rådgivare i Sverige 2019 och har lång erfarenhet av rådgivning för vallodling. Föreläsningen kommer ta avstamp i den praktiska vallodlingen och Per-Anders kommer att dela med sig av sina erfarenheter kring insådd, gödsling och fröblandningar. Målgruppen är alla husdjursproducenter på Åland. Målsättningen är att producenterna ska få med sig tankar om hur de kan förbättra sin produktionsekonomi genom en förbättrad vallodling och skörd. I offerten finns Per-Anders utbildningsnivå.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

119586

Startdatum

22.01.2020

Slutdatum

30.05.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

1.1 Kunskapsöverföring och informationsåtgärder- stöd till yrkesutbildning och kompetensutvecklingsåtgärder

Typ av åtgärd

Kunskaps överföring

Åtgärdens specifierare

Kunskapsöverföring och information

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner