Hanke
Utvecklingsprojekt - 21530

Pruukatahan olla fölijys

Isojoen-Karijoen 4H-yhdistys ry

30.04.2016 - 14.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen sisältöön kuuluu perinnepäivien sekä -viikkojen järjestäminen nuorten ja vanhemman väestön keskuudessa. Tämän tarkoituksena on, että ikäihmiset näyttävät, kertovat sekä opastavat kuinka heidän nuoruudessaan hankkeeseen sisältyviä töitä tehtiin. Hankkeen tavoitteena on siirtää paikallista perinnettä eri aloilta lapsille ja nuorille. Hankkeen tavoitteena on myös lähentää eri sukupolvien yhteistyötä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21530

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

14.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
samhörighet
ungdomar
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt