Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 10303

Pudasjärven Kyläverkot II

Pudasjärven Kyläverkot Oy

01.07.2015 - 11.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pudasjärven Kyläverkot II hankkeessa rakennetaan laajakaistaverkon tilaajayhteydet vuosien 2015 ja 2016 aikana seuraaville kylille: Pintamo, Jonku, Paukkerinharju, Puhos, Jaurakkajärvi, Korpinen, Jaalanka, Ruottisenharju, Taipaleenharju, Hetekylä, Kipinä, Panuma, Kollajanniemi, Aittojärvi, Ala-Siurua, Yli-Siurua ja Kokkokylä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10303

Startdatum

01.07.2015

Slutdatum

11.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner