Hanke
Investering - 42422

PUIKU- Puitteet kuntoon

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry

23.02.2017 - 29.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

PUIKU-teemahanke on kone-, laite- ja harrastusvälineiden hankinnan sekä pienimuotoisen rakentamisen mahdollistava investointihanke. Hankkeen osa-alueet ovat: 1. Kylän toimintoja ja palveluja monipuolistavat pienhankinnat sekä 2. Yhteisten tilojen kunnostaminen ja rakentaminen. Hankkeessa voi esimerkiksi hankkia kylälle kyläturvallisuutta parantavia laitteita kuten defibrillaattorit ja agregaatit tai pelastusvälineet, parantaa asukkaiden sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksia esim. varustamalla kylätalo atk- ja av-laitteilla, hankkia kylälle uusia harrastusvälineitä tai toiminnalle lisäarvoa tuovia koneita, laitteita ja välineitä, parantaa / kunnostaa yhteisiä tiloja pienillä remonttitoimenpiteillä tai rakentaa uusia yhteisiä tiloja, kuten esim. uudet leikkipaikat, kodat, liikuntapaikat jne.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42422

Aloituspäivämäärä

23.02.2017

Loppumispäivämäärä

29.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt