Projekt
Utvecklingsprojekt - 45359

Punkalaitumen Oriniemenjoen kunnostussuunnittelu -hanke

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

31.03.2017 - 25.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Punkalaitumen Oriniemenjoen kunnostussuunnittelu -hanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja Punkalaitumen pohjoisen maamiesseuran yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on selvittää Oriniemenjoen alueella sijaitsevien vesistökunnostusrakenteiden tämän hetkinen tila ja kunnostustarpeet. Samassa yhteydessä tutkitaan tehtyjen rakenteiden vaikutusta sekä joen ravinnekuormitukseen että kalastoon ja arvioidaan tarve olemassa olevien rakenteiden tehostamiselle ja mahdollisille uusille rakenteille. Suunnitelmassa arvioidaan myös mahdolliset lupa-tarpeet. Hankkeessa aktivoidaan paikallisia ihmisiä ja maanomistajia omaehtoiseen vesienhoitotyöhön ja levitetään hyviä vesistöjen hoitokäytäntöjä. Hanke parantaa Punkalaitumenjoen vedenlaatua ja virkistyskäyttöarvoa. Hanke aloitetaan omalla riskillä 1.4.2017 ja varsinaiset suunnittelutyöt käynnistetään, kun hankepäätös on saatu. Hanke päättyy 31.12.2017.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

45359

Startdatum

31.03.2017

Slutdatum

25.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner