Hanke
Utvecklingsprojekt - 45359

Punkalaitumen Oriniemenjoen kunnostussuunnittelu -hanke

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

31.03.2017 - 25.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Punkalaitumen Oriniemenjoen kunnostussuunnittelu -hanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja Punkalaitumen pohjoisen maamiesseuran yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on selvittää Oriniemenjoen alueella sijaitsevien vesistökunnostusrakenteiden tämän hetkinen tila ja kunnostustarpeet. Samassa yhteydessä tutkitaan tehtyjen rakenteiden vaikutusta sekä joen ravinnekuormitukseen että kalastoon ja arvioidaan tarve olemassa olevien rakenteiden tehostamiselle ja mahdollisille uusille rakenteille. Suunnitelmassa arvioidaan myös mahdolliset lupa-tarpeet. Hankkeessa aktivoidaan paikallisia ihmisiä ja maanomistajia omaehtoiseen vesienhoitotyöhön ja levitetään hyviä vesistöjen hoitokäytäntöjä. Hanke parantaa Punkalaitumenjoen vedenlaatua ja virkistyskäyttöarvoa. Hanke aloitetaan omalla riskillä 1.4.2017 ja varsinaiset suunnittelutyöt käynnistetään, kun hankepäätös on saatu. Hanke päättyy 31.12.2017.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

45359

Aloituspäivämäärä

31.03.2017

Loppumispäivämäärä

25.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

miljö
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt