Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 55592

Puokiojärven kunnostushanke

Puolangan kunta

11.02.2018 - 15.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kunnostetaan Puolangalla sijaitseva Puokiojärvi purkamalla vanha settipato ja rakentamalla uusi pohjapato sekä kunnostamalla laskeutusallas. Tavoitteena on saavuttaa järven vesienhoidon mukainen hyvä ekologinen tila ja siten mahdollistaa mm. kutukalojen luonnollisen nousun Lautinjärveen ja virkistyskäytön elpymisen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

55592

Aloituspäivämäärä

11.02.2018

Loppumispäivämäärä

15.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt