Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 209115

puschup ryssja

Sjöberg Magnus Klas Henrik

01.09.2022 - 21.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Investering i en sälsäker och miljövänlig ryssja som skyddar fångsten från sälens härjningar.Målet med projektet är att skapa ett mer ekonomiskt och arbetstidssparande fiske. Ryssjans material och dess utformning är specialtillverkad för att fisken inte fastnar och tar skada av sälen. i projektet ingår fiskhus samt kretsar, adapter och mungarn. I samband med projektet tas befintlig Scandi Net fälla, införskaffad år 2005 ur bruk. Projektet ökar på så vis inte fiskekapaciteten.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

209115

Startdatum

01.09.2022

Slutdatum

21.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner