Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 200784

Push-up hankinta

Mäkipörhölä Olavi

07.04.2022 - 30.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hylkeen kestävien pyydysten hankinta. On tarkoitus myös ostaa uusi ilmakompressori ja rahti hinta n2000,00€.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

200784

Startdatum

07.04.2022

Slutdatum

30.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner