Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 200906

Push-up-rysän hankinta

Mäkipörhölä Sami Olavi

09.04.2023 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hylkeen kestävän rysän hankinta. Ilmakompressori ja rahti, tarjouksen lisäksi(kustannus yhteensä n. 2000€).

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

200906

Startdatum

09.04.2023

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner